Třídy

1. třída – Berušky

zapsáno 15 dětí ve věku od dvou a půl do čtyř let

2. třída – Koťátka

zapsáno 15 dětí ve věku od tří do pěti let

3. třída – Motýlci

zapsáno 16 dětí ve věku od tří do sedmi let