Pracovní listy

Desatero pro rodiče

Téma: Co žije na dvorku

Beránek

Králíček

Dokresli zvířátka

Úkoly se zvířátky

Slepička a kuřátka

Mláďátka

Slabiky

Poznej zvířátka

Písnička

Hra

Téma: Než si vezmu tašku do školy

Barvy

Počítej

Psaní

Nůžky

Hledej

Klíč

Poskoky

Dům

Geometrické tvary

Porovnávej

Označ

Logopedie

Artikulační cvičení souhlásky L

Artikulační cviční L

Téma: Čarodějnice

Nakresli

Počítej

Cesta

Koště

Dvojice

Téma: Maminka má svátek

Věci

Slabiky

Obtáhni a vybarvi

Větší – menší

Kytičky

Knoflíky

Téma: Cestujeme v čase

Vybarvi

Zakresli

Zvířata

Čárkované obrázky

Čas kolem nás

Roční doby

Více x méně

Téma: Každý dělá to, co umí

Povolání

Šaty

Vaříme

Malý stavitel

Čím chci být

Najdi cestu