Charakteristika MŠ

Mateřská škola se nachází ve středu obce, je umístěna v nové krásné budově v přízemí, v prvním poschodí jsou byty.

Prostředí mateřské školy je bezbariérové. Děti jsou rozděleny do dvou tříd.  Hygienické zařízení odpovídá počtu dětí. Před budovou slouží pro pobyt venku dětem školní zahrada se sportovním a odpočinkovým vybavením.

Školka má k dispozici kabinety a společnou místnost. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, dostatečným množstvím hraček a koutků pro hru dětí. V hernách je dostatečné množství pomůcek a výtvarného materiálu. Ve třídách jsou vytvořena centra aktivit s hračkami uloženými ve skříňových policích tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát i uklízet.

Mateřská škola v Okrouhlici je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem. Kapacita mateřské školy je 50 dětí. Na odpolední činnosti jsou děti rozděleny do dvou tříd, dále spojeny do jedné třídy. V prostorách MŠ slouží dětem šatna, jídelna, umývárna s WC, výdejna jídla.  Pro zaměstnance je k dispozici kancelář, sociální zařízení, kabinety. Stravování dětí je zajištěno v mateřské škole, jídlo je vydáváno paní kuchařkou.