Archive for Březen, 2019

Informativní sdělení

Z důvodu prací na stavbě ZŠ (kanalizace, komunikace) bude omezen provoz a parkování u MŠ.

V průběhu druhé etapy bude vstup do MŠ veden okolo školní jídelny.

Bližší informace viz. odkaz, nebo na stránkách Obecního úřadu.

Děkujeme za pochopení.

 

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí pro školní rok 2019-2020 se uskuteční

v úterý 7. 5. 2019

V tento den si můžete v MŠ vyzvednout žádosti o přijetí dítěte do MŠ od 8.00 – 15.30 hod.

Zároveň bude v tento den probíhat Den otevřených dveří.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1. Děti ve spádovém obvodu MŠ v posledním roce před zahájením školní docházky
2. Věk dítěte
3. Trvalý pobyt dítěte
4. Kapacita mateřské školy

Návštěva pejsků

Ve čtvrtek 21. 3. 2019, během dopoledne, přijedou za dětmi do školky pejsci.

Akce bude hrazena z vybraných peněz od rodičů.