Archive for Červen, 2018

Doplnění přijímacího řízení do MŠ

                                             Doplnění  přijímacího řízení do Mateřské školy v Okrouhlici

                                                              pro školní rok 2018 -2019 – změna

 

Přijat:

 

Kód:

032018

062018

072018

092018

112018

132018

152018

 

______________________________________________________________________________________________

Nepřijat:

Kód:

012018

022018

052018

082018

102018

162018

 

 

Výsledek přijímacího řízení

 

                                           Výsledek přijímacího řízení do Mateřské školy v Okrouhlici

                                                              pro školní rok 2018 -2019

 

Přijat:

 

Kód:

032018

062018

092018

112018

152018

________________________________________________________________

 

 Nepřijat:

 

Kód:

012018

022018

052018

072018

082018

102018

132018

162018